Sök stipendium

Stipendieansökan

Medlemmar i Skolbibliotek Syd kan söka föreningens stipendium, som delas ut vid två tillfällen per år.

Sista ansökningsdatum är den 15 april och samt 15 oktober varje år.

Det går bra att söka ett mindre belopp, och pengarna kan delas på flera personer.

I de fall då ingen sökt pengar före vårens sista dag för ansökan, eller då inte hela stipendiesumman betalats ut under våren, höjs summan för höstens utdelningstillfälle med motsvarande belopp.

Senast en vecka efter sista ansökningsdatumet beslutar styrelsen om fördelning och utdelning av stipendiepengar på mellan 3500 kr och 7 000 kr. Även vid detta tillfälle ska det gå att söka ett mindre belopp, och pengarna ska kunna delas på flera personer.

Syftet med stipendiet är att utveckla den sökandes yrkesroll och kan exempelvis gå till fortbildning eller något kompetenshöjande projekt. Stipendiet kan inte sökas för att förstärka skolbiblioteksverksamhet eller liknande

Ansökan skall innefatta:

  • Namn på sökande.

  • Arbetsplats.

  • Stipendiesumma som sökes.

  • Vad skall pengarna användas till?

  • På vilket sätt kommer stipendiet att utveckla den sökandes yrkesroll?

  • Den sökande skall också i efterhand redovisa hur pengarna konkret har använts skriftligen och även gärna muntligen.

Ansökningar från personer som aldrig beviljats stipendiet tidigare kan prioriteras.

Ansök om stipendium genom att skicka e-post till sbfsyd@gmail.com

Välkommen med din ansökan!