Om oss

Skolbibliotek Syd är en ideell förening som vill

  • stärka skolbibliotekariens yrkesroll

  • verka för att skolbiblioteksverksamheten integreras i undervisningen

  • skapa kontaktytor och möjligheter till erfarenhetsutbyte för skolbiblioteksintresserade

  • erbjuda fortbildning för sina medlemmar

  • främja forskning och fortbildning inom skolbiblioteksområdet.

Föreningen har omkring 100 medlemmar, varav de flesta är verksamma i Sydsverige. Föreningen är ett regionalt nätverk för alla som arbetar med skolbibliotek: skolbibliotekarier, lärarbibliotekarier, gymnasiebibliotekarier, lärare, IKT-pedagoger, forskare och andra som är intresserade av skolbiblioteksfrågor.

Föreningen grundades 1998. Ni kan läsa föreningens stadgar samt årsberättelse här.

Styrelsen

Styrelsen:

Ordförande: Ninni Malmstedt

Kassör: Agnes Kauranen

Sekreterare: Linnéa Öhman

Övriga ledamöter: Catrin Ringberg, Linnea Tell, Joakim Axelsson, Hanna Norbäck, Angela Carleson, Moa Bejersten.


Valberedningen:

Lisa Hamfors

Lotta Davidson-Bask

Annelie Carlsson

Fortbildningsdagar

Skolbibliotek Syd erbjuder sina medlemmar fortbildning i form av föreläsningar som rör skolbiblioteks verksamhet. Tidigare föreläsningar har handlat om ledarskap för skolbibliotek, modern källkritik, visuell retorik och muntligt berättande.

Minibibmeet

MiniBibMeet är en opretentiös träff för nätverkande, fortbildning och byta tankar och idéer om skolbibliotek. Detta är ett uppskattat inslag i Skolbibliotek Syds program.