Skolbiblioteksföreningen för södra Sverige

Välkommen till Skolbibliotek Syds årsmöte!


Tisdagen den 25 maj klockan 15.00

Årsmötet kommer att hållas digitalt via Google Meet.

Anslut till videomötet genom att klicka på länken:


Google Meet anslutningsinformation

https://meet.google.com/gxt-qbre-vjw

Är det första gången du använder Meet? Läs mer

Vi inleder eftermiddagen med en föreläsning om Shared Reading.


Program

15.00 Immi Lundin - berättar om Shared Reading Sverige och den nystartade föreningen Shared Reading Skåne

15.30 Bibliotekarierna Annette Gillholm och Ann-Christine Spjuth berättar om fysiska och digitala Shared Reading-projekt på Komvux Malmö.


16.00 Startar årsmötet.

Alla medlemmar är välkomna att delta i mötet utan anmälan.

Medlem som vill att en viss fråga tas upp till beslut skall skriftligen anmäla den till styrelsen via sbfsyd@gmail.com. Sista motionsdag är den 19 maj.


Dagordningen för årsmötet här:

https://docs.google.com/document/d/1R6t-lp27cQefyhPPJpM4KNhcfhmToZFvQWuYu8y9yPk/edit?usp=sharing


Vill du vara med i eller föreslå någon till styrelsen, så hör av dig till valberedningen:

lisa.hamfors@malmo.se

lotta.davidson-bask@lund.se

annelie.carlsson@lund.se