Skolbiblioteksföreningen för södra Sverige

Välkommen på Bibmeet med fokus på gymnasiet!

Tisdagen den 28 februari klockan 17-19 på Spyken i Lund

Träffa kollegor, utbyt erfarenheter, få tips om nya sätt att arbeta, dela dina bästa tricks med andra skolbibliotekarier. Den här gången har vi fokus på de äldre eleverna och det som är specifikt för gymnasiet, men alla är välkomna.

Meddela om du vill hålla en presentation, maxtid är 7 minuter.
Om din skola inte är medlem går det bra att bli det via länken här

Skolbibliotek Syd bjuder på enklare vegetarisk förtäring, så meddela dina eventuella allergier. Anmälan till spykensbibliotek@lund.se senast tisdagen den 14/2.

Hälsningar från Skolbibliotek Syd genom
Klara Önnerfält & Lotta Davidson-Bask

Studiebesök på Deichman Bjørvika i Oslo av Ninni Malmstedt och Maria Bolmehag

Deichman Bjørvika är Oslos huvudbibliotek och invigdes mitt under pandemin 2020. Det är ett kulturhus och innehåller således mycket mer än bara böcker, men med en yta på 10 000 kvm så känns det ändå inte trångt. Under invigningen så fick det, pga covidbestämmelser, endast vara 350 personer i taget inne, vilket gjorde att kön av nyfikna Oslobor ringlade sig lång utanför. Nu får det vara 3000 besökare samtidigt i lokalerna, och en vanlig dag passerar ca 7000 besökare dörrarna.  Öppettiderna är generösa 8-22 vardagar, 8-10 och 20-22 är bara receptionen bemannad, och 10-18 på helgerna.


Maria Bolmehag och jag blev lite nyfikna på att besöka detta nybyggda bibliotek och kulturhus, och med hjälp av stipendiet från Skolbibliotek Syd så kunde resan bli av. Vi bokade ett besök i Oslo och en guidad visning av biblioteket i mitten av oktober.


Eftersom att det är en stor byggnad så passade vi på att strosa runt innan vår visning började och lokalerna, byggda i betong, glas och metall, är luftiga och ljusa. Överallt så finns det både tillfälliga och permanenta utställningar av konstverk, en del svävande mitt i rummet som Emmanuelle Moreaux fantastiska “100 colours”. Den består av 10 000 utskurna bokstäver i olika färger  i en 8 meter hög konstruktion. Andra är målade på pelare, i alkover  eller digitala som Simone Hooymans “Talking plants” som är ett videoverk med musik skapat speciellt till öppningen av Deichman Bjørvika. Även delar av det gamla kartoteket får ett nytt liv i en utställning, där vissa av lådorna förvandlats till tittskåp.


Då det är 6 våningar så finns det karta över var de olika avdelningarna är placerade. Vi kollade snabbt upp var barnavdelningen fanns, vi är ju trots allt skolbibliotekarier. En trappa ned, ok. Väl på plats blev vi något förbryllade, hyllorna var förvånansvärt fullpackade och böckerna kändes något daterade. Vi har inte superkoll på norska författare, men en och annan “Trädkoja” av Griffiths borde väl även norska barn gilla… Ganska ont om skyltade böcker också, men snygga knubbar!!! Efter att ha konsulterat kartan så fick vi svaret, vi var i barnavdelningens öppna magasin! Phu! Två våningar upp möttes vi av en välskyltad och uppdaterad barnavdelning, där det även fanns luft i hyllorna! Här finns också lekytor, mysiga sittplatser, möjlighet att visa bilder under högläsning, och skärmar med pedagogiska spel.


Något som slog oss direkt var att trots stora ytor så har det skapats många små rum i rummet, vilket gör att det känns mysigt och inbjudande. Det finns också mängder med studieplatser av olika slag, bord och stolar, såklart, men även fåtöljer, gradänger, soffor och små bås där en kan sitta lite avskilt. Hyllorna har inbyggd ledbelysning vilket också bidrog till den trivsamma atmosfären.


Vår mycket trevliga guide berättade att det kostat 2,5 miljarder norska kronor att bygga, och att det planerats sedan 2009. Det blev lite dyrare än beräknat, så de hyr ut vissa delar till företag som vill ha evenemang där. Vi fick också höra historien bakom, grundsamlingen donerades tillsammans med 2000 kr av fabrikör Carl Deichmann som ville att staden skulle få ett folkbibliotek. Den samlingen finns idag i speciellt utformade lokaler inne på biblioteket. Vi fick även en liten inblick bakom kulisserna när det helt automatiserade återlämningssystemet förevisades.


Det som skiljer Deichman Bjørvika från ett vanligt bibliotek är att det finns verkstäder för flera olika, icke bok relaterade aktiviteter. På tredje våningen finns det symaskiner och tillskärarbord, 3D skrivare, ljudstudio, musikscen, bio, inspelingsstudio för tex bloggar och mötesrum. Det har också funnits en avdelning med musikinstument som kunde spelas på plats, men nu får en låna instrumenten och spela hemma istället. Tisdag-lördag så finns personal som har workshops och kan hjälpa till om det behövs. 


Kultur är ett vidgat begrepp och på Deichman har man även siktet inställt in i framtiden med den fysiska och filosofiska platsen “The future library”. “The future library” är både ett stilla rum, ett litet runt rum med plats för endast några få besökare, helt byggt i trä på den översta våningen på Deichman Bjørvika . “The future library” är också en skog i Nordmarka strax utanför Oslo där det år 2014 planterades tusen träd. Denna skog kan man besöka för att se hur träden växer centimeter efter centimeter. Om hundra år får man hugga ner träden och de ska då bli papper till texterna i bokantologin 2114, som också tillhör “The future library”. En text ska skrivas varje år av någon känd författare, Margaret Atwood startade år 2014 med den första texten (som förseglades och murades in i det stilla rummet på Deichman Bjørvika).

De hundra texterna i “The future library”, där många av författarna inte ens är födda ännu kommer alltså att ingå i antologin som ska tryckas upp på papper från träden i Nordmarka år 2114. En svindlande men mycket fin tanke!


Deichman Bjørvika är ett mycket trevligt besöksmål, så missa inte det om du är i Oslo!


Vill du läsa mer så titta in på deras webbplats: https://deichman.no/Dags att söka stipendium

Nu är det dags att söka höstens stipendium! Stipendiesumma är 3500 kr. Du kan söka hela eller delar av den. Beskriv vad du söker stipendiet till och vilken summa du önskar och skicka din ansökan till sbfsyd@gmail.com senast den 15 oktober! Viss redovisningsplikt finns, skriftligt eller på något av föreningens arrangemang 🙂

Rapport från årsmötet

Föreningens årsmöte anordnades onsdagen den 30 mars
på Polhemskolans bibliotek i Lund.


På årsmötet fick vi under mingel med snacks och dryck ta del av när Monika Staub Halling presenterade sin och Maria Heimers bok Mot samma mål: Skolbibliotek i undervisningen. Klara Önnerfält & Lotta Davidson-Bask presenterade sin Klaras och Lottas skolbibliotek: Idéer och förslag från Flödet. Därefter följde god mat från Hummusbaren samt årsmötessittning. Catrin Ringberg avgår som ordförande för styrelsen och Ninni Malmstedt är ny ordförande. 

Debattartikel i Altinget

Skolbibliotek syd har tillsammans med NSG författat en artikel om behovet av en lag om bemannade skolbibliotek. Du läser den i Altinget: https://www.altinget.se/artikel/elever-klarar-sig-inte-utan-riktiga-skolbibliotek

Bibmeet 22 november!

Den 22 november anordnade Skolbibliotek syd ett trevligt MiniBibMeet i Kävlinge. Under Bibmeetet fick vi höra om flera spännande projekt:

 Lotta Davidson-Bask och Agnes Kauranen på Polhemskolan i Lund som berättade om hur de erbjuder bokpaket på olika teman: https://sites.google.com/a/skola.lund.se/biblioteket-polhem/polhem-l%C3%A4ser 

Klara Önnerfält som presenterade sin bok Klaras läsprepp!: att främja läsning bland barn och unga. https://klarabokprat.wordpress.com/ 

Maria Bolmehag som pratade om hur de arbetar med lättlästa klassiker på Tolvåkerskolan i Kävlinge. https://biblioteksbubbel.se/klassikerlasning-pa-tolvaker/ 

Maria Schedvin som berättade om samordningen av skolbiblioteksresurser i Malmö, bland annat om webbplatsen Malmö delar och arbetet med tema Globala målen för hållbar utveckling. https://malmodelar.malmo.se/resursmaterial/lasning-med-tema-globala-malen-for-hallbar-utveckling/ 

Catrin Ringberg som presenterade hur de arbetar med projektet Spyken tar ställning.

Remissvar

Skolbibliotek syd skickade in ett remissvar på utredningen Skolbibliotek för bildning och Utbildning. 

Svaret i sin helhet återges nedan. 

Svar på remiss gällande betänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning,

SOU2021:3 (U2021/00554)

Vi i Skolbibliotek Syd vill inledningsvis rikta ett tack till Gustav Fridolin, Anna Medin

och Tove Mejer som gjort ett gediget arbete.

Skolbibliotek Syd anser att utredningen kommer att gynna elevers lärande och öka

måluppfyllelsen. Vi anser att helheten i utredningen på ett bra sätt speglar

skolbiblioteksfrågans komplexitet.

Gällande författningsförslagen bifaller styrelsen dessa med följande tillägg:

1.1 Förslag till lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801) att det bör tydliggöras att

regionbiblioteken ska samverka med skolbiblioteken.

1.2 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) att lydelsen om anmälan till

Kungliga biblioteket skulle kunna ändras till att anmälan görs till instansen som för

statistik (se vår ståndpunkt om utredningens förslag 7 nedan).

1.3 Förslag till förordning (2022:000) om statsbidrag för vidareutbildning av lärare för

skolbiblioteksverksamhet. Det är viktigt att denna författning endast är temporär.

Skolbibliotek bör i första hand bemannas av personal med utbildning i biblioteks- och

informationsvetenskap.

Vi bifaller utredningens samtliga förslag med undantag för:

7. Samla in och utforma användbar statistik om skolbibliotek.

Vi är eniga med utredningen i 7.3.1 Behov av mer användbar statistik om

skolbibliotek men menar att den ansvarige för statistiken ska vara den som är

huvudman för skolbiblioteken. Skolverket bör därför vara ensamt ansvariga för den

officiella skolbiblioteksstatistiken men ska samarbeta med KB.


Vi bifaller, men vill understryka:

5. Tydliggöra former för samverkan om skolbiblioteksverksamhet & 6. Främja

kompetensen inom skolbiblioteken

Vi anser att det ska finnas skolbibliotek med fackutbildad personal på varje skola.

Trots att lagen säger att alla skolor ska ha skolbibliotek saknar fortfarande en stor

del det. Frivillighetsprincipen när det gäller skolbibliotek måste försvinna. Det kan

inte vara upp till varje rektor att välja bort biblioteket. Tyvärr saknar många rektorer

fortfarande en helhetsbild av vad skolbibliotek betyder för elevernas lärande. Vi är

övertygade om att utredningen har rätt när den i punkt 8.3 säger: “Ett skolväsende i

vilket alla elever har tillgång till väl fungerande skolbiblioteksverksamhet ger stora

samhällsekonomiska vinster.”

Utredningens förslag tar hänsyn till att förutsättningarna ser olika ut i landet. Den

lämnar öppet för olika sorters lösningar, t.ex. att skolbibliotek och folkbibliotek

samverkar, men då ska det finnas ett skriftligt avtal. Vi anser att detta kommer att

skapa förutsättningar för hållbara lösningar på små skolor.

Vi vill framhålla bifallande i följande:

4.1.7 Allmänna råd

Vi anser att det är viktigt att beakta innehållet i de allmänna råden som utredningen

föreslår (SOU 2021:3 s.193). De blir ett viktigt styrmedel för den som planerar

skolbiblioteksverksamhet.

3.6.1 Finansiering

Vi anser att den statliga finansieringen som föreslås är en viktig del för att förslagen

ska vara genomförbara.

I detta ärende har Catrin Ringberg beslutat. I handläggningen har också Lotta

Davidson-Bask, Klara Önnerfält, Agnes Kauranen samt Malin Grabbe deltagit.

Catrin Ringberg

Ordförande

för Skolbibliotek Syd

https://www.sbsyd.se/

Årsmöte 2021

Rapport från årsmötet 2021 

Skolbiblioteks syds årsmöte genomfördes digitalt den 25 maj. Vi inledde med en föreläsning om Shared reading med Immi Lundin från föreningen Shared Reading Skåne och bibliotekarierna Annette Gillholm och Ann-Christine Spjuth från Komvux i Malmö. 

Immi Lundin från Shared Reading Skåne 

Under föreläsningen delades fyra länkar i chatten:
Litteraturbankens sida om Shared reading där det även finns tips på vilka noveller och dikter som kan läsas: https://litteraturbanken.se/bibliotekariesidor/shared-reading/ 

MTM arrangerar föreläsning om Shared reading den 7 juni kl. 14: https://www.mtm.se/var-verksamhet/studiedagar-och-webbinarier/ 

Organisationen The Reader: https://www.thereader.org.uk/ 

Föreningen Shared Reading Skåne: https://www.sharedreadingskane.se/ 

Årsmötesdeltagare 

Föreläsningen följdes av årsmöte där vi bland annat valde ny styrelse.

Skolbibliotek syds styrelse 2021  
Ordförande: Catrin Ringberg
Kassör: Agnes Kauranen
Ledamöter: Linnea Tell, Joakim Axelsson, Linnéa Öhman, Ninni Malmstedt, Hanna Sällström och Angela Carleson
Studentrepresentant: Emma Brinkåker Pantzar
Årsmötet valde Ulf Tegnander till revisor och Maria Bolmehag till revisorssuppleant. Föreningens valberedning blev omvald och består även fortsättningsvis av Lotta Davidson-Bask (sammankallande), Annelie Carlson och Lisa Hamfors. 

Vi tackade de avgående styrelseledamöterna för allt de gjort för föreningen: Malin Grabbe, Therese Samuelsson, Niclas Swahn, Victoria Lovsten samt Lars Månsson. 

Årsmötet beslutade även att Skolbibliotek syd ska skicka in ett remissvar på utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning. Avslutningsvis fick den nya styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska planera en konferens inför nästa år när föreningen fyller 25 år!