Skolbiblioteksföreningen för södra Sverige

Välkommen på jubileumsfest!

Anmäl dig via följande länk: https://forms.gle/4QfjQZa3mGgGrN2LA 

Presentation av Olof Sundins föredrag

Informationssökningens framtid och att vara skolbibliotekarie i en föränderlig värld

 

En av skolbibliotekariers grundläggande uppgift är att skapa förutsättningar för att elever och lärare ska hitta trovärdig information. Skolbibliotekarier har därför i sin pedagogiska arsenal länge inkluderat undervisningsinnehåll i form av informationssökning med hjälp av sökmotorer för internet. Samma år (1998) som Skolbibliotek Syd grundades började Google inkludera den berömda PageRank-algoritmen i sin sökmotor – algoritmen som lade grunden för Googles dominans.  25 år senare finns det tecken på att Googles starka ställning utmanas genom tre trender: 1) politiseringen av sökmotorer, 2) videoplattformars ökande popularitet, samt 3) utmaningar från generativ AI. I presentationen görs en kort historisk exposé över informationssökningens förändring över tid med särskilt fokus på samtidens utmaningar. Avslutningsvis förs en diskussion om hur skolbibliotekarier kan förhålla sig till informationssökningens ständigt föränderliga infrastruktur i sin pedagogiska verksamhet.

 

Olof Sundin började sin yrkesverksamhet som skolbibliotekarie i Borås, men är numera professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. Där har han under många år forskat och undervisat om informationssökning och källkritik. Utöver ett flertal artiklar och rapporter har han (tillsammans med Jutta Haider) under de senaste åren publicerat böckerna Invisible Search and Online Search Engines: The Ubiquity of Search in Everyday Life (2019) samt Paradoxes of Media and Information Literacy: The Crisis of Information (2022) – båda utgivna av Routledge. I sin nuvarande forskning fördjupar han sig bland annat i hur generativ AI utmanar människors förhållningssätt till informationssökning.

Save the date!

Skolbibliotek Syd fyller 25 år!

Vi firar torsdagen den 19 oktober kl 16 och några timmar framåt

Plats: Hässleholms bibliotek.

Mer info kommer!

Sök Skolbibliotek Syds stipendium 


Är du sugen på att gå någon kul fortbildning eller hitta på något annat kompetenshöjande? Sök Skolbibliotek syds stipendium! Sista ansökningsdatum är den 15 april. 

Alla medlemmar i föreningen är välkomna att söka stipendiet, som delas ut två gånger per år. Den högsta summan som kan sökas är 5000 kronor men det går givetvis bra att söka ett mindre belopp. Pengarna kan delas på flera personer. Du kan till exempel ansöka om pengar för att åka på någon spännande konferens eller för att göra studiebesök på ett bibliotek i en annan kommun. 

Läs mer om stipendiet och hur du söker på sidan Sök stipendium 

Välkommen med din ansökan! 

Skolbibliotek Syds årsmöte 2023

Årsmötet hölls på stadshallen i Lund och eftermiddagen startade med att bibliotekarierna Anna Fogelqvist Ehinger och Malin Lundqvist berättade om sitt arbete med förskolebibliotek i Lunds kommun. De berättade om hur arbetet med förskolebibliotek har utvecklats, från att ha startat som ett projekt för ett fåtal förskolor till att nu omfatta alla kommunala förskolor i Lund. Det var väldigt inspirerande att höra Malin och Anna berätta om allt ifrån bokpåsar till läroplaner. Vi fick även chansen att titta närmare på deras fina nyutgivna bok i ämnet. Efter presentationen blev det paus med mat och kaffe innan årsmötet satte igång. 

Skolbibliotek syds styrelse 2023
Ordförande: Ninni Malmstedt
Kassör: Agnes Kauranen
Ledamöter: Linnea Tell, Linnéa Öhman, Hanna Norbäck, Angela Carleson och Anna Klaar
Studentrepresentant: Mia Åkesson Paananen
Årsmötet valde om Ulf Tegnander till revisor och Maria Bolmehag till revisorssuppleant. Föreningens valberedning blev omvald och består även fortsättningsvis av Lotta Davidson-Bask (sammankallande), Annelie Carlson och Lisa Hamfors. 

Vi tackade de avgående styrelseledamöterna för allt de gjort för föreningen: Catrin Ringberg, Joakim Axelsson och Moa Bejersten.

Årsmötet uppmuntrade också alla medlemmar att anmäla sig till styrelsen för att vara med och arrangera ett jubileumsarrangemang till hösten 2023. Är det fler intresserade så är man välkommen att anmäla sig till styrelsen, antingen via kontakt på hemsidan eller via mail sbfsyd[at]gmail.com

Styrelsen tackar för ett trevligt 2022 och ser fram emot att få möta er medlemmar under 2023!

Här kommer en rapport från föreningens senaste aktivitet: bibmeet tema gymnasieskola 

Ett stort tack till alla som gjorde träffen så lyckad och tack också till medlemmen Jockum Porath som här delar med sig av vad kvällen innehöll:

Den 28:e februari höll Skolbibliotek Syd ett bib.meet i Lund som Lotta Davidson-Bask och Klara Önnerfält, gymnasiebibliotekarier på gymnasieskolan Spyken, hade förberett. Fokus på detta evenemang var gymnasiebibliotek, och kvällen innehöll flera olika presentationer.

Från Malmö idrottsgymnasium presenterade Therese Samuelsson arbetet med projektet Global Challange, som de genomfört tillsammans med SLU i Alnarp. Ett internationellt projekt där elever sätter sig in i ett problem ute i världen och undersöker hur landets problem ser ut och vad som kan ändra situationen. Det blev en utmaning att hjälpa eleverna i deras informationssökning. Informationen var ibland knapphändig och eleverna fick värderas deras tillförlitlighet. Resultatet blev bl.a. ett länkarkiv med tillförlitliga källor som eleverna kunde använda sig av. Projektet kulminerade i en opponering med forskare på SLU i Alnarp. De gick igenom sina resultat och fick föra ett samtal om vad de kommit fram till. Är man intresserad av att läsa mer om SLU Youth Institute och Global Challenge kan man läsa mer på: https://www.slu.se/samverkan/internationellt/slu-global/temaomraden/slu-youth-institute/

2019 utsågs Söderslättgymnasiet till årets bibliotek i Sverige av facket DIK. Sten Ivarsson, mediateksamordnare berättade om hur arbetet fortlöpte efter att ha fått utnämningen. Arbetet på ett skolbibliotek är något man ständigt behöver utveckla. Det är viktigt att man har kompetens och entusiastisk personal i skolbiblioteket, men lika viktigt är det att verksamheten i stort har samarbetspartners med förståelse för arbetet. Förändringar i ledningsgruppen gjorde att man behövde ta ett steg tillbaka och åter arbeta för att skapa förståelse och samarbete.

Emelie Ljungberg från Karl Engströmgymnasiet i Eslöv berättade skolans stora MIK-satsning (se bilden ovan). De har under ett par års tid genom föreläsningar och kollegialt lärande höjt personalens kompetens kring MIK-frågor. Emelie har ett nära samarbete med skolans IKT-pedagog och tillsammans träffar de alla klasser under mentorstid.

Anneli Hallbjörk, från Hässleholms Tekniska Skola, var där och pratade om sin magisteruppsats "Litteratururval och modersmålets legitimitet: kritisk diskursanalys av två läroböcker för kursen SVA1", som hon skrivit i Litteraturpedagogik. Uppsatsen tar avstamp i SVA:s styrdokument där det står att SVA-elever behöver möta skönlitteraturen i översättning från sina egna hemspråk. Med detta i fokus har Anneli undersökt hur den tillgängliga litteraturen i SVA1 ser ut i urvalet av material. Det visade sig att, i de två läromedel som undersökts, finns västerländska tendenser men att det sedan skiljde sig något mellan läromedlen i hur de har presenterat övriga kulturer i texter.

Uppsatsen går att läsa på DiVA: https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1644334

Avslutningsvis presenterade Lotta och Klara hur fyra kommunala gymnasieskolor i Lund har arbetat med läsprojekt tillsammans med intresserade lärare på skolorna. Biblioteken skapade ett urval av olika titlar, en blandning mellan fakta, romaner, och noveller. Eleverna fick välja vilken bok de skulle läsa och alla fick behålla boken. I projektet ingick tid till läsning på lektionstid och varje lärare bestämde hur de bearbetade läsningen, via diskussioner i mindre grupper eller på annat sätt. Alla böcker som ingick i projektet finns på Legimus så att elever med talbokstillstånd kunde lyssna. Projektet finansierades med medel från kommunens inköpsstöd från Kulturrådet.

Studiebesök på Deichman Bjørvika i Oslo av Ninni Malmstedt och Maria Bolmehag

Deichman Bjørvika är Oslos huvudbibliotek och invigdes mitt under pandemin 2020. Det är ett kulturhus och innehåller således mycket mer än bara böcker, men med en yta på 10 000 kvm så känns det ändå inte trångt. Under invigningen så fick det, pga covidbestämmelser, endast vara 350 personer i taget inne, vilket gjorde att kön av nyfikna Oslobor ringlade sig lång utanför. Nu får det vara 3000 besökare samtidigt i lokalerna, och en vanlig dag passerar ca 7000 besökare dörrarna.  Öppettiderna är generösa 8-22 vardagar, 8-10 och 20-22 är bara receptionen bemannad, och 10-18 på helgerna.


Maria Bolmehag och jag blev lite nyfikna på att besöka detta nybyggda bibliotek och kulturhus, och med hjälp av stipendiet från Skolbibliotek Syd så kunde resan bli av. Vi bokade ett besök i Oslo och en guidad visning av biblioteket i mitten av oktober.


Eftersom att det är en stor byggnad så passade vi på att strosa runt innan vår visning började och lokalerna, byggda i betong, glas och metall, är luftiga och ljusa. Överallt så finns det både tillfälliga och permanenta utställningar av konstverk, en del svävande mitt i rummet som Emmanuelle Moreaux fantastiska “100 colours”. Den består av 10 000 utskurna bokstäver i olika färger  i en 8 meter hög konstruktion. Andra är målade på pelare, i alkover  eller digitala som Simone Hooymans “Talking plants” som är ett videoverk med musik skapat speciellt till öppningen av Deichman Bjørvika. Även delar av det gamla kartoteket får ett nytt liv i en utställning, där vissa av lådorna förvandlats till tittskåp.


Då det är 6 våningar så finns det karta över var de olika avdelningarna är placerade. Vi kollade snabbt upp var barnavdelningen fanns, vi är ju trots allt skolbibliotekarier. En trappa ned, ok. Väl på plats blev vi något förbryllade, hyllorna var förvånansvärt fullpackade och böckerna kändes något daterade. Vi har inte superkoll på norska författare, men en och annan “Trädkoja” av Griffiths borde väl även norska barn gilla… Ganska ont om skyltade böcker också, men snygga knubbar!!! Efter att ha konsulterat kartan så fick vi svaret, vi var i barnavdelningens öppna magasin! Phu! Två våningar upp möttes vi av en välskyltad och uppdaterad barnavdelning, där det även fanns luft i hyllorna! Här finns också lekytor, mysiga sittplatser, möjlighet att visa bilder under högläsning, och skärmar med pedagogiska spel.


Något som slog oss direkt var att trots stora ytor så har det skapats många små rum i rummet, vilket gör att det känns mysigt och inbjudande. Det finns också mängder med studieplatser av olika slag, bord och stolar, såklart, men även fåtöljer, gradänger, soffor och små bås där en kan sitta lite avskilt. Hyllorna har inbyggd ledbelysning vilket också bidrog till den trivsamma atmosfären.


Vår mycket trevliga guide berättade att det kostat 2,5 miljarder norska kronor att bygga, och att det planerats sedan 2009. Det blev lite dyrare än beräknat, så de hyr ut vissa delar till företag som vill ha evenemang där. Vi fick också höra historien bakom, grundsamlingen donerades tillsammans med 2000 kr av fabrikör Carl Deichmann som ville att staden skulle få ett folkbibliotek. Den samlingen finns idag i speciellt utformade lokaler inne på biblioteket. Vi fick även en liten inblick bakom kulisserna när det helt automatiserade återlämningssystemet förevisades.


Det som skiljer Deichman Bjørvika från ett vanligt bibliotek är att det finns verkstäder för flera olika, icke bok relaterade aktiviteter. På tredje våningen finns det symaskiner och tillskärarbord, 3D skrivare, ljudstudio, musikscen, bio, inspelingsstudio för tex bloggar och mötesrum. Det har också funnits en avdelning med musikinstument som kunde spelas på plats, men nu får en låna instrumenten och spela hemma istället. Tisdag-lördag så finns personal som har workshops och kan hjälpa till om det behövs. 


Kultur är ett vidgat begrepp och på Deichman har man även siktet inställt in i framtiden med den fysiska och filosofiska platsen “The future library”. “The future library” är både ett stilla rum, ett litet runt rum med plats för endast några få besökare, helt byggt i trä på den översta våningen på Deichman Bjørvika . “The future library” är också en skog i Nordmarka strax utanför Oslo där det år 2014 planterades tusen träd. Denna skog kan man besöka för att se hur träden växer centimeter efter centimeter. Om hundra år får man hugga ner träden och de ska då bli papper till texterna i bokantologin 2114, som också tillhör “The future library”. En text ska skrivas varje år av någon känd författare, Margaret Atwood startade år 2014 med den första texten (som förseglades och murades in i det stilla rummet på Deichman Bjørvika).

De hundra texterna i “The future library”, där många av författarna inte ens är födda ännu kommer alltså att ingå i antologin som ska tryckas upp på papper från träden i Nordmarka år 2114. En svindlande men mycket fin tanke!


Deichman Bjørvika är ett mycket trevligt besöksmål, så missa inte det om du är i Oslo!


Vill du läsa mer så titta in på deras webbplats: https://deichman.no/Debattartikel i Altinget

Skolbibliotek syd har tillsammans med NSG författat en artikel om behovet av en lag om bemannade skolbibliotek. Du läser den i Altinget: https://www.altinget.se/artikel/elever-klarar-sig-inte-utan-riktiga-skolbibliotek