Skolbiblioteksföreningen för södra Sverige

Välkommen till Skolbibliotek Syds årsmöte!


Tisdagen den 25 maj klockan 15.00

Årsmötet kommer att hållas digitalt via Google Meet.

Anslut till videomötet genom att klicka på länken:


Google Meet anslutningsinformation

https://meet.google.com/gxt-qbre-vjw

Är det första gången du använder Meet? Läs mer

Vi inleder eftermiddagen med en kort föreläsning om Shared Reading - metod för läsning och litteraturdiskussion i grupp. Bibliotekarierna Annette Gillholm och Ann-Christin Spjuth på biblioteket på Komvux Kungsgatan berättar om sina erfarenheter av Shared Reading, resan till Liverpool samt deras digitala arbete med Shared Reading.

Alla medlemmar är välkomna att delta i mötet utan anmälan.

Medlem som vill att en viss fråga tas upp till beslut skall skriftligen anmäla den till styrelsen via sbfsyd@gmail.com. Sista motionsdag är den 19 maj.


Dagordningen för årsmötet här:

https://docs.google.com/document/d/1R6t-lp27cQefyhPPJpM4KNhcfhmToZFvQWuYu8y9yPk/edit?usp=sharing


Vill du vara med i eller föreslå någon till styrelsen, så hör av dig till valberedningen:

lisa.hamfors@malmo.se

lotta.davidson-bask@lund.se

annelie.carlsson@lund.se