Skolbiblioteksföreningen för södra Sverige

Aktuell information

Rapport från årsmötet 2021

Skolbiblioteks syds årsmöte genomfördes digitalt den 25 maj. Vi inledde med en föreläsning om Shared reading med Immi Lundin från föreningen Shared Reading Skåne och bibliotekarierna Annette Gillholm och Ann-Christine Spjuth från Komvux i Malmö.

Immi Lundin från Shared Reading Skåne

Under föreläsningen delades fyra länkar i chatten:
Litteraturbankens sida om Shared reading där det även finns tips på vilka noveller och dikter som kan läsas:
https://litteraturbanken.se/bibliotekariesidor/shared-reading/

MTM arrangerar föreläsning om Shared reading den 7 juni kl. 14: https://www.mtm.se/var-verksamhet/studiedagar-och-webbinarier/

Organisationen The Reader: https://www.thereader.org.uk/

Föreningen Shared Reading Skåne: https://www.sharedreadingskane.se/

Årsmötesdeltagare

Föreläsningen följdes av årsmöte där vi bland annat valde ny styrelse.

Skolbibliotek syds styrelse 2021
Ordförande: Catrin Ringberg
Kassör: Agnes Kauranen
Ledamöter: Linnea Tell, Joakim Axelsson, Linnéa Öhman, Ninni Malmstedt, Hanna Sällström och Angela Carleson
Studentrepresentant: Emma Brinkåker Pantzar
Årsmötet valde Ulf Tegnander till revisor och Maria Bolmehag till revisorssuppleant. Föreningens valberedning blev omvald och består även fortsättningsvis av Lotta Davidson-Bask (sammankallande), Annelie Carlson och Lisa Hamfors.

Vi tackade de avgående styrelseledamöterna för allt de gjort för föreningen: Malin Grabbe, Therese Samuelsson, Niclas Swahn, Victoria Lovsten samt Lars Månsson.

Årsmötet beslutade även att Skolbibliotek syd ska skicka in ett remissvar på utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning. Avslutningsvis fick den nya styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska planera en konferens inför nästa år när föreningen fyller 25 år!