• Vi ställer in föredrag och årsmöte onsdag den 18 mars.

    Skolbibliotek Syd har beslutat att vidta åtgärder för att begränsa spridningen av Coronaviruset genom att ställa in föredrag och årsmöte onsdagen den 18 mars.

    Vår förhoppning är att kunna genomföra föredragen till hösten istället.

    Ny dag för årsmötet blir preliminärt tisdagen den 19 maj, detta återkommer med senare.