Tag Archives: Skolledare

  • Post Image

    Månadens hotshot: Anders Malmquist

    Posted on mars 1, 2017 by in Nyheter

    Vi ser ett tydligt samband mellan skolor med utvecklad biblioteksverksamhet och högre måluppfyllelse Runtom i Sverige och inte minst i Malmö ser bemanningen av skolbiblioteken väldigt olika ut. Vissa skolor bemannar med minst en heltid fackutbildad bibliotekarie medan andra skolor avsätter enskilda timmar för annan personal att ta hand om biblioteket. Vi har en bit […]

    1 Comment. Continue Reading...