• Släpp ut berättelsen inom dig

  bbcollageOnce upon a time.
  Det var inte i min tid och det var inte i er tid men det var i någons tid.
  Det var på den tiden som bergen stod med fötterna i havet.
  Det var på den tiden som den bengaliska tigern fortfarande rökte pipa.
  Det var och det var inte.

  En berättelse kan börja på många sätt och alla bär vi berättelser inom oss. Det handlar bara om att våga ta steget att berätta. Och det är varken svårt eller farligt. Alla kan berätta en berättelse, var och en på sitt sätt. 

  7Skolbibliotek Syd, i samarbete med Skolbibliotekcentralen i Lund, hade i slutet på oktober en heldag om och med muntligt berättande. Två berättarproffs höll i programmet: Mikael Björk och Christina Strömwall. Dagen inleddes med en föreläsning av Mikael Björk, som konstaterade att varje föreläsning också är en egen berättelse.

  Det finns många olika ingångar till berättande och litteratur. Läroplanens ingång är bland annat språkutveckling och läsförståelse. Barnens ingång är upplevelsen, att identifiera sig och att hitta det lustfyllda i läsningen. Lärarens och bibliotekariens utmaningar består därför i att använda skönlitteratur i syfte att träna färdigheter med stöd i just läsglädjen. Drivkraft, lust och motivation är nyckeln till lärande och förståelse. Som lärare och bibliotekarie kan du därför använda dig av det muntliga berättandet för att väcka barnens lust och nyfikenhet. Våga använda dig av dina viktigaste verktyg: rösten och kroppen. Genom att använda röstens styrka, tempo och tonhöjd kan du variera berättelsen i det oändliga. Men kroppen kan du gestalta berättelsen på en mängd olika sätt.

  bcollageUnder dagen delades deltagarna upp i två grupper där Christina och Mikael höll i varsin workshop. Deltagarna fick nu pröva på att berätta och gestalta. Många av deltagarna hade i början av dagen uttryckt sin rädsla inför att stå inför en grupp och berätta, men denna rädsla var helt som bortblåst under eftermiddagens övningar. Det är något oerhört meningsskapande med gemensamma läsupplevelser. Och det var fantastiskt att se att alla deltagare – och då menar jag verkligen alla – tog sig an berättandet och bjöd på de mest vidunderliga historier. Alla kan verkligen berätta! Och alla bär på egna berättelser. Det handlar bara om att våga släppa ut berättelsen inom dig.