Om Skolbibliotek Syd

Skolbibliotek Syd är en ideell förening som vill

  • stärka skolbibliotekariens yrkesroll
  • verka för att skolbiblioteksverksamheten integreras i undervisningen
  • skapa kontaktytor och möjligheter till erfarenhetsutbyte för skolbiblioteksintresserade
  • erbjuda fortbildning för sina medlemmar
  • främja forskning och fortbildning inom skobiblioteksområdet.

Föreningen har omkring 100 medlemmar, varav de flesta är verksamma i Sydsverige. Föreningen är ett regionalt nätverk för alla som arbetar med skolbibliotek: skolbibliotekarier, lärarbibliotekarier, gymnasiebibliotekarier, lärare, IKT-pedagoger, forskare och andra som är intresserade av skolbiblioteksfrågor.

Föreningen grundades 1998 och är en av tre regionala skolbiblioteksföreningar. Våra systerföreningar heter Skolbibliotek Öst och Skolbibliotek Väst. Läs mer på skolbiblioteksföreningarnas gemensamma webbplats.