• OBS! Ändrad lokal för Språkdagen den 20 maj!

    På grund av det stora deltagarantalet har vi varit tvungna att flytta Skolbibliotek Syds fortbildningsdag om Språk och nyanlända till större lokaler.

    Du som är anmäld ska ta dig till Ungdomens hus i Malmö (som ligger några kvarter från Möllevångsskolan), se karta här nedan. Flytten innebär även vissa justeringar i programmet, men ramtiderna kl. 8.30-15.30 förblir samma.

    Ungdomens hus ligger på Norra Skolgatan 10B.

    Ungdomens hus ligger på Norra Skolgatan 10B.