• Ny chans att gå fortbildning om Ledarskap för skolbibliotekarier

   

  Linda Sikström & Daniel Prsa

  I maj ordnade Skolbibliotek Syd en fortbildningsdag med rubriken Skolbibliotekarien som ledare. Intresset var så stort att alla som ville anmäla sig inte fick plats. Därför ordnar vi nu ytterligare en dag med delvis samma innehåll.

  Den 25 januari 2018 bjuder vi in till en fortbildningsdag med konkreta tips och verktyg för en lyckad undervisning.

  OBS! Anmälan sker via ett särskilt formulär, klicka här

  En viktig del i en skolbibliotekaries arbete är den pedagogiska rollen – många skolbibliotekarier möter dagligen elever, både i klassrum och i biblioteket. Att bygga intressanta lektioner, att ta plats i en lärarkollegas klassrum, att aktivera hela elevgruppen och att vid behov hantera ordningsfrågor, är förmågor som inte alla skolbibliotekarier självklart har med sig från sin utbildning. Det är inte heller lätt att hitta fristående kurser i ledarskap och didaktik som är skräddarsydda för skolbibliotekarier.

  Programmet riktar sig till dig som möter såväl yngre som äldre elever i ditt arbete.

  Vi har bjudit in Linda Sikström och Daniel Prsa, som driver ”Lärare som ledare” på Pedagogisk Inspiration Malmö. Deras arbete fokuserar på ledarskap i klassrummet.

  Första delen av dagen är gemensam och ämnen som kommer att behandlas är ditt personliga ledarskap, förhållningssätt utifrån sociala förmågor och presentation av undervisningsinnehåll på bl.a. tavlan.

  Andra delen av dagen kommer ni att delas in i två grupper, utifrån om ni deltog vid förra tillfället eller om ni är med för första gången. Ni som deltog vid förra tillfället kommer att arbeta fördjupat med Kooperativt lärande, medan ni som möter oss första gången kommer att arbeta med ramar för lektionsstruktur, relationsbyggande och elevaktiva arbetssätt.

  Eftersom vi hade fler intresserade än vad vi kunde erbjuda platser vid det förra utbildningstillfället, den 24 maj 2017, kommer de som inte fick plats då att ha företräde till kursen den 25 januari.

  Datum: 25 januari 2018.
  Tid: 9:00-15:30.
  Plats: Ungdomens hus i Malmö, Norra Skolgatan 10B, nära station Triangeln

  Kostnad: Gratis för medlemmar i Skolbibliotek Syd

  OBS! Begränsat antal platser

  Föreningen bjuder på fika och lunch. Anmäl önskemål om specialkost i formuläret.