• Månadens medlem mars – Per Andersson, skol- och folkbibliotekarie i Eslövs kommun

  Per A

  Per Andersson, skol- och folkbibliotekarie i Eslövs kommun.

  Vem är du?

  Jag är Per Andersson – en teknik- och musikintresserad skol- och folkbibliotekarie.

  Var arbetar du?

  Jag arbetar 28 timmar i veckan på Ekenässkolan i Eslöv som skolbibliotekarie för Ekenäs och Västra. Ekenäs är en 7-9-skola och Västra är F-6, så det är hela grundskolespannet. Resterande 12 timmar arbetar jag på stadsbiblioteket i Eslöv, mestadels med olika projekt som har teknikinslag.

  Vad har du för utbildning?

  Jag är utbildad till bibliotekarie på BIVIL, det vill säga Bibliotek och informationsvetenskap i Lund. Jag är en stor vän av självstudier, så teknikbiten har jag mestadels lärt mig på egen hand.

  Tycker du att ditt arbete bidrar till ökad måluppfyllelse?

  Ja, det tycker jag. Vi skolbibliotekarier i Eslöv skrev en plan förra våren för bibliotekets roll i skolan som tar avstamp i målen i läroplanen. Jag har försökt implementera den under detta läsår och är nöjd med resultatet. Jag upplever att min verksamhet är målstyrd och att min kompetens som skolbibliotekarie kompletterar lärarnas på ett bra sätt.

  Hur kom du på att starta en podcast och har du fått någon respons?

  Om jag minns rätt så var det en av mina före detta kollegor som kom med idén, Elin Andersson som numer är i Lund. Jag har en musikbakgrund och har pysslat en hel del med studioteknik, så jag tänkte att jag kunde bidra till inspelnings- och redigeringsbiten. När Elin bytte jobb så föll det på mig, Maria Andersson och Maria Eriksson (bibliotekarier på stadsbiblioteket) att ro projektet i land. Vi fick loss pengar till inspelningsutrustning och satte igång att spela in i slutet av förra året. I december la vi ut första avsnittet på vår bibliotekswebb.

  Vi har fått respons från ett par personer och den har varit positiv. Det är fortfarande ett visst mått av trial and error, både vad gäller inspelning och innehåll. Kul är det dock och vi siktar på bättre kvalitet och spridning under 2016.

  https://bibliotek.eslov.se/web/arena/podcast