• Månadens medlem februari – Inga Andersson, biträdande rektor på Jenny Nyströmsskolan i Kalmar

  inga

  Inga Andersson (biträdande rektor på Jenny Nyströmsskolan i Kalmar) tillsammans med hunden Dante

  Vem är du?

  – Hm… en fråga som nästan väcker existentiella funderingar. I en intervju på radion hörde jag en gång Louise Epstein beskriva sig själv som en läsande människa och där kände jag definitivt igen mig. Alltså – Jag är en läsande människa.

  Var arbetar du?

  – Just nu arbetar jag som biträdande rektor på Jenny Nyströmsskolan i Kalmar. Bakom mig har jag 20 års erfarenhet av skolutvecklingsfrågor utifrån ett skolbibliotekarieperspektiv.

  Vad har du för utbildning?

  – Fil kand i litteraturvetenskap, bibliotekarieexamen från BHS, diverse högskole- och universitetskurser kring skolbiblioteket som pedagogisk resurs, bibliotekspedagogik, didaktik för bibliotekarier, pedagogik m.m.

  Bidrar skolbiblioteket/skolbibliotekarien till ökad måluppfyllelse?

  – Rätt använt bidrar skolbiblioteket och skolbibliotekarien till ökad måluppfyllelse för eleverna. Skolbibliotekarier har en kompletterande kompetens kring medie- och informationskunnighet. Nämligen kopplingen mellan informationssökning och lärande, som är nödvändig i en digitaliserad skola. Det är nödvändigt för det arbetssätt som bygger på det konstruktivistiska synsätt, som innebär att eleverna utgår från egna frågeställningar. Det kräver en stor del självständig informationssökning, värdering och bearbetning. Biblioteksverksamheten ska självklart mätas och utvärderas. Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig del av skolans utvecklingsarbete och en förutsättning för att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Här bör naturligtvis alla delar av skolans verksamheter ingå: undervisning, elevhälsa och skolbiblioteksverksamhet.

  Vilka förväntningar har du på den nationella biblioteksstrategin?

  – Framför allt ligger mina förväntningar på att den ska leda till att synliggöra utvecklingsbehoven för skol- och gymnasiebiblioteken och att den, i förlängningen, också ska leda till en likvärdig skola för alla barn och ungdomar. Jag förväntar mig också att den tydliggör att skolbiblioteksverksamheten faktiskt är skolans ansvar – jag tycker det är en grundprincip. Med min bakgrund har jag, av naturliga skäl, väldig lätt att se på vilket sätt en skolbibliotekariekompetens kan komplettera lärarnas kompetens i arbetet med elevernas kunskapsinhämtning, särskilt i en allt mer digitaliserad skola, och generellt sett finns det fortfarande oerhört mycket att utveckla vad gäller tillgång till en skolbiblioteksfunktion för elever i svenska skolor.

  Vill du tipsa om något läsvärt?

  – Har ständigt flera titlar på gång, som jag läser beroende på sinnesstämning och vad som är aktuellt i mitt liv just nu. Efter att det senaste halvåret ha arbetat med elever på skolans språkintroduktionsprogram är jag nu väldigt intresserad av de frågor som väcks av mötet med dessa elever. Just nu rekommenderar jag därför Esther Kanske av Katja Petrowskaja, en bok om hur oläkta trauman och obearbetade identitetskonflikter går i arv och hur viktigt det är att bejaka sitt ursprung för att kunna leva i en främmande kultur och hantera den otrygghet som migration innebär. Jag vill också passa på att tipsa om Nyanlända och lärande av Nihad Bunar, en forskingsantologi som är en utmärkt utgångspunkt för skolledare, lärare och skolbibliotekarier kring mottagandet och inkluderandet av nyanlända elever i det svenska skolsystemet.

  Läs En skolledares syn på skolbiblioteksutveckling.