• Isabella Mörkberg berättar

  Den 26 – 27 september 2018 besökte jag Bokmässan i Göteborg, för allra första gången. För en novis som jag var därför de första intrycken av bokmässan mycket förvirrande men även fyllda av lust. Så otroligt mycket litteratur och människor på ett och samma ställe. Det måste tagit ungefär en timme att lokalisera mig i den enorma mässlokalen innan jag förstod exakt var jag befann mig. När jag ser statistiken för årets Bokmässa förstår jag varför; 811 utställare med 11 264 kvm mässyta och över 3700 programpunkter. Jag missade faktiskt en del monterprogram och seminarier jag velat se eftersom jag inte hittade till en specifik scen eller att något mer intressant, som jag inte hade planerat in, stoppade mig på vägen dit.

  Ett av årets teman för Bokmässan i Göteborg var Respekt och frågor rörande rasism, främlingsfientlighet, #meetoo och hbtq-frågor lyftes fram i programmet.

  För stipendiet jag fick av Skolbibliotek Syd köpte jag seminariekort Skolspåret för två dagar och fick då tillträde till seminarier med särskilt fokus på skola. Seminarierna i programmet handlade bland annat om digitaliseringens möjligheter, skolbibliotek som pedagogisk resurs, normbrytande sexualundersining och hur man kan bemöta rasism och främlingsfientlighet i förskola och skola.

  Seminariet Böckernas betydelse för integration och språkinlärning med Marie Carlsson, Alexandra Blomberg, Tanja Bozic, Josefine Sundström, Michaela Sti och Flora Majdalawi Saadi var mycket inspirerande genom att de uppmärksammade rikedomen i flerspråkighet och betydelsen att tillgängliggöra den. Skolbibliotek behöver fokusera på denna fråga och tillgängliggöra litteratur på elevers modersmål. Varje gång jag går förbi vår mångspråkshylla i mediateket blir jag bekymrad eftersom utbudet är så skralt. Ett antal titlar köptes in denna termin men det behöver absolut köpas in mer och dessutom på fler språk. Det är nog något vi får prioritera till nästa år men förutom att utöka det egna beståndet ser jag ser gärna att vi har en skolbibliotekscentral för litteratur på mångspråkig i Malmö. På så vis skulle fler elever få tillgång till litteratur på alla sina språk och jag tror fler håller med mig.

  Jag fick förutom tips på arbete kring litteratur ta del av tankar och erfarenheter kring spelifiering och digitalisering under seminarierna Digitaliseringens möjligheter med Adam Palmquist, Linda Mannila, Jenny Edvardsson, Anna-Lena Godhe, Petra Magnusson samt seminariet Digitaliseringen, gamification, NPF – möjligheter och fallgropar med Adam Palmquist, Joanna Lundin, Frida Monsén, Per Kornhall, Linda Mannila. Konkreta tips kring lektioner gavs genom att som pedagog inte utgå från att eleverna kan hantera alla digitala verktyg enbart för att de använder datorer i undervisningen. För att en elev ska kunna utföra en uppgift behöver hen först lära sig verktyget. Detta verkar som en självklarhet men kanske något en ibland tar för givet att eleven redan kan hantera. Jag blev intresserad av att lära mig mer om spelifiering vilket belystes under båda seminarierna. Spelifiering, eller gamification på engelska, betyder inte att eleverna ska spela spel på lektioner utan att lektionerna ska planeras med inspiration från datorspel med levlar, målsättning, positiv återkoppling och regler. Genom spelifiering blir elever engagerade och fokuserade och metoden kan med fördel användas av elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Jag fick tyvärr inte några konkreta tips på hur en kan använda det i just skolbiblioteket (trots att en i publiken just frågade om detta!) Det blir istället något att fundera vidare kring.

  Efter det mycket korta seminariet på 20 min Skolbibliotek mer än en fysisk plats besökte jag några montrar och hade då turen att träffa på Sofia Malmberg (skolbibliotekssamordnare i Järfälla kommun och författare) och Pär Sahlin (lärare och författare) som medverkade vid seminariet. Jag bad dem om konkreta tips för att få till bra samarbeten med lärare och förslagen de gav mig var att se till att ingå i ett lärararbetslag i skolan samt fortsätta mitt påbörjade samarbete med Rönnenskolans IKT-pedagog. Detta håller jag med om till fullo och hoppas skolbiblioteksverksamheten på Rönnenskolan ytterligare kan utvecklas.

  Trots att de flesta seminarier jag närvarade vid både var intressanta och inspirerande saknade jag i många fall djup. Möjligtvis kan den knappa tiden för seminarierna på 20 – 45 minuter bidra till detta.

  Förutom de seminarier som ingick i Skolspåret besökte jag scenen Bootcamp i källkritik och lyssnade på montersamtalet Skolbibliotek som pedagogisk resurs med Anna Wide, Helén Ängmo vilka presenterade Skolinspektionens rapport om skolbibliotek. Fortfarande saknar många skolor bemannade skolbibliotek och det råder stor variation i kvalitet inom skolbiblioteken. Jag är glad över att detta uppmärksammas och hoppas verkligen både rektorer och lärare kom på detta montersamtal samt läser publikationen.

  Nu när det passerat en tid sedan jag besökte mässan har jag haft tid att ytterligare fundera över hur jag vill utveckla skolbiblioteksverksamheten på Rönnenskolan.

  Med inspiration från olika programpunkter rörande skolbibliotek tänker jag framförallt på idéen om att skolbiblioteket bör ingå i värdegrundsarbetet på skolan och att eleverna ska få mer inflytande över skolbiblioteksverksamheten. Det behövs även struktur för samverkan som avsatt tid för samplanering med lärare. Lärare behöver även höra från rektor vad de kan förvänta sig av skolbibliotekarien och rektorer behöver även betona att skolbiblioteket är en del av verksamheten, inte något utanför den. Jag ska i dagarna spela in en informationsfilm med hjälp av IKT-pedagogen där jag kommer berätta om min kompetens och mitt uppdrag. Filmen kommer skickas ut till lärarna av en av våra biträdande rektorer. Som många andra påpekat är det viktigt att skolledarna visar att skolbiblioteket är av betydelse. Ibland räcker det inte med att jag ensam informerar om skolbiblioteket utan det behöver komma uppifrån. Jag har även funderat på vikten av nätverk mellan skolbibliotekarier och känner att det var länge sedan vi skolbibliotekarier i område Malmö Norr/Öster sågs. Hoppas vi snart kan få till ett möte och inspireras av varandra.

  Till Bokmässan i Göteborg kommer jag garanterat igen och hoppas redan på nästa år. Då är ju temat MIK!

  Isabella Mörkberg