• Grattis Isabella Mörkberg!

    Med en tydlig vision och motivering om hur stipendiet skall användas, går Skolbibliotek Syd stipendium till Isabella Mörkberg.

    Pengarna kommer användas under två dagar på bokmässan i Göteborg. Där hennes yrkesroll kommer stärkas och utvecklas genom att besöka seminarium, knyta kontakter och inspireras till det läsfrämjande arbetet.

    Vi ser fram emot att höra om dina dagar längre fram i höst.