• Grattis Isabella Ferlass Jansson

    I ansökan skriver bland annat Isabella: ”Jag söker detta stipendium för att vidga min kunskap och insikt hur jag kan förankra den kommande digitalisering mer i mitt dagliga arbete, men även få verktyg hur jag kan få bibliotekarierollen att bli mer synlig och tydlig på min arbetsplats. Att få inspiration och även vägledning hur arbetet kan se ut på andra skolbibliotek och hitta ett sätt hur jag kan göra det till mitt eget och göra det bästa av det på min arbetsplats”.  Pengarna kommer användas till konferensen, Skolbibliotek 2019 i Göteborg den 20 och 21 mars 2019.

    Vi ser fram emot att höra om dina dagar längre fram i höst.