• Fortbildningsdag för gymnasiebibliotekarier 14 augusti

    Fredagen den 14 augusti träffades ett tjugotal gymnasiebibliotekarier från Skåne och Halland uppe under takåsarna på Polhemskolan. Målet med dagen, förutom att nätverka och knyta kontakter, var att ta reda på om vi lär våra elever rätt saker. Vi hade bjudit in två olika föreläsare som gav oss mycket att tänka på och att diskutera kring…

    Läs hela artikeln här: http://www.sbsyd.se/fortbildningsdagen-14-aug-2015/