Monthly Archives: januari 2017

  • Post Image

    Månadens profil: Petra Romberg

    Posted on januari 26, 2017 by in Nyheter

    ”Det är viktigt att vi kommer in när det är relevant” Hitta kanaler för att nå ut. Skapa en handlingsplan. Och tro på att du har något viktigt att bidra med. Det är några av Petra Rombergs råd för att skapa ett bra skolbibliotek. I höstas avrundade hon sina tio år som skolbibliotekarie med att, […]

    No Comments. Continue Reading...