Monthly Archives: juni 2016

  • Post Image

    Vad kan skolbiblioteket göra för nyanlända?

    Posted on juni 15, 2016 by in Nyheter

    Ett aktuellt och angeläget ämne i skolan är hur vi ska ta hand om nyanlända elever på bästa sätt. Skolbiblioteket kan bidra med såväl resurser som kompetens. Här är det kollegiala erfarenhetsutbytet ett bra sätt att sprida arbetssätt och idéer. Skolbibliotek Syd arrangerade nyligen en fortbildningsdag och intresset var stort. Medlemmar från Malmö, Lund, Hässleholm, […]

    No Comments. Continue Reading...