• Välkommen på årsmöte den 7 mars!

  Årsmötet 2015 hölls på Universitetsholmens bibliotek i Malmö.

  Årsmötet 2015 hölls på Universitetsholmens bibliotek i Malmö.

  Måndagen den 7 mars kl. 17-20 håller Skolbibliotek Syd sitt årsmöte 2016 på Polhemskolan i Lund.

  Vi börjar med mingel och tilltugg från kl. 17 i skolbiblioteket.

  Kl. 17.30 får vi en visning (Polhemskolan har fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass och var nominerad till Årets skolbibliotek 2015).

  Kl. 18 öppnas själva årsmötet.

  Klicka här för att anmäla dig.

  Du som vill lämna in en motion till årsmötet, skicka din motion senast den 22 februari 2016 till sbfsyd@gmail.com

  Välkommen den 7 mars!

  /Styrelsen

  Årsmötet 2016 hålls på Polhemskolan i Lund. Foto: Lotta Davidsson Bask

  Årsmötet 2016 hålls på Polhemskolan i Lund. Foto: Lotta Davidsson Bask

  Årsmöte 2016 7 mars 2016
  Dagordning

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  6. Granskning av verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelser för det senaste verksamhetsåret och beslut med anledning av dessa.
  7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  8. Val av styrelse.
  9. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
  10. Val av valberedning, bestående av två ledamöter, varav en sammankallande, samt en suppleant.
  11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
  12. Fastställande av medlemsavgiften.
  13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
  14. Övriga frågor.

One Responseso far.

 1. Amalia Juneström skriver:

  Ser fram emot att komma