Sök stipendium

IFLA-konferens 2014. Foto: Jonathan Galmiche via Flickr

Foto: Jonathan Galmiche via Flickr by sa

 

Medlemmar i Skolbibliotek Syd kan ansöka om föreningens stipendium, som delas ut vid två tillfällen per år.

 Sista ansökningsdatum är 15 april samt 15 oktober varje år.

Efter 15 april beslutar styrelsen vem eller vilka som ska få del av vårens stipendiesumma på 3.500 kr.

Det ska gå att söka ett mindre belopp, och pengarna ska kunna delas på flera personer.

I de fall då ingen ansökt före 15 april, eller då inte hela stipendiesumman betalats ut under våren, höjs summan för höstens utdelningstillfälle med motsvarande belopp.

Efter den 15 oktober beslutar styrelsen om fördelning och utdelning av stipendiepengar på mellan 3.500 kr och 7.000 kr. Även vid detta tillfälle ska det gå att söka ett mindre belopp, och pengarna ska kunna delas på flera personer.

Villkor för att ansökan ska godkännas:

 Den sökande är medlem.

 Pengarna ska på något sätt utveckla den sökande i dess yrkesroll.

 Den sökande ska också redovisa hur pengarna har använts, antingen skriftligt eller muntligt.

Ansökningar från personer som aldrig beviljats stipendium tidigare kan prioriteras.

Ansök om stipendium genom att skicka e-post till info@sbsyd.se

Välkommen med din ansökan!

 Styrelsen, 20170217