• Månadens porträtt oktober 2016

  Emma Svensson

  Emma Svensson

  Vem är du? Jag heter Emma Svensson och jag arbetar som skolbibliotekarie i Hässleholms kommun. Enligt mina lärare och elever så är jag ett vandrande uppslagsverk när det gäller barn- och ungdomslitteratur, men själv så tror jag att jag har en bit kvar att läsa innan jag når dit.
  Var arbetar du? Jag arbetar på Bjärnum skola, en byskola utanför Hässleholm med ca 550 elever från förskoleklass upp till årskurs nio, och på Skolbibliotekscentralen (SBC) i Hässleholm.

  Vad är fördelarna och nackdelarna med att jobba på de två olika arbetsplatserna? Jag gillar att jobba på två ställen och jag upplever det som både roligt, utmanande och omväxlande. På SBC får jag vara med och påverka utvecklingen av skolbiblioteksfrågan i Hässleholms kommun. Och i skolbiblioteket på Bjärnum får jag träffa eleverna, samarbeta med lärarna och bedriva en skolbiblioteksverksamhet. Kort sagt så gillar jag den helhet som mina båda arbeten ger. Det enda negativa skulle väl vara, som många säkert känner igen sig i tid och att det ibland känns som att det finns för lite av den.

  Ditt tips för hur man påverkar barn till att börja läsa?

  Läsning är något fantastiskt. För att få unga att börja läsa idag upplever jag att goda exempel med vuxna läsandeförebilder, både i hemmet och i skolan är en bra början. En positiv läsmiljö främjar läsandet och skapa bästa förutsättningar för kommande generations läsare. Om man sen lyckas få rätt bok i händerna på rätt barn så finns det inget som kan hindra dem.